Posuvné brány...

 
.....sú moderným bránovým systémom šetriacim priestor a poskytujú dokonalý užívateľský komfort. Dnes poznáme dva základné typy. Na kolajničke a samonosný systém. Novinkou je teleskopický systém, pri ktorom môžete použiť posuv aj pri nedostatočnom priestore na mieste zasúvania. Široký sortiment motorov umožňuje ich použitie pre každú bránu, rozličnej veľkosti a intenzity prevádzky. Najvhodnejší typ sa zvolí podľa konštrukcie a váhy krídla brány s dostatočnou rezervou pre prípadné náročnejšie klimatické podmienky.
 
 

Automatické pohony (motory) pre posuvné brány sú bezúdržbové elektromechanické systémy. Slúžia na odsúvanie bránových krídel prostredníctvom ozubeného hrebeňa. Široký sortiment značiek a typov motorov umožňuje optimálny výber typu podľa váhy krídla a intenzity prevádzky. Taktiež výber ovládacích elektroník zabudovateľných priamo do motorovej jednotky poskytuje užívateľovi možnosť voľby požadovaných funkcií s ohľadom na maximálny komfort obsluhy. Tieto systémy umožňujú ovládanie diaľkovým ovládačom, kľúčovým ovládačom, tlačidlom, kódovou klávesnicou, indukčnou slučkou alebo magnetickými bezkontaktnými kartami. Stále častejšie sa využíva GSM modul. S ním môžete ovládať svoju bránu v podstate z celého sveta prostredníctvom mobilného telefónu. Pre menšie rodinné brány do 300 kg sa dodávajú cenovo veľmi výhodné kompletné sady motorov so štandardným vybavením, jedným alebo dvoma diaľkovými ovládačmi a s bezpečnostnými doplnkami. 

Na základe dĺžky krídla brány treba len dokúpiť ozubené hrebene.